Biblioteca Publică Murialdo

Biblioteca Publică Murialdo a fost creată de Fundaţia Leonardo Murialdo în anul 2006, cu scopul de a sprijini activităţile de formare a copiilor şi tinerilor, pe plan cultural, moral sau profesional, mai ales a celor defavorizaţi. Ulterior, prin asociere cu Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, biblioteca a devenit biblioteca publică a oraşului, fiind deschisă astfel întregii comunităţi.

Prin structura şi serviciile sale, biblioteca răspunde nevoilor de informare, documentare, studiu şi recreere ale comunităţii locale, care nu dispune de o altă bibliotecă publică, oferind accesul la o gamă diversă de surse documentare şi la servicii de bibliotecă moderne. Astăzi, după 17 ani, biblioteca are structura unui Centru de Documentare şi Informare modern, inspirându-se din proiecte asemănătoare şi dispunând de experienţa bogată a activităţilor educative, culturale şi recreative oferite de Fundaţie.

Obiectivele generale ale Bibliotecii Publice Murialdo:

• Asigurarea unui spaţiu adecvat şi a mijloacelor necesare pentru documentare, informare, studiu, recreere şi proiecte culturale, spaţiu destinat comunităţii locale şcolare şi adulte. Prin aceasta biblioteca doreşte să susţină în contextul comunităţii locale procesul de educaţie permanentă, de informare şi familiarizarea cu civilizaţia informaţiei, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonă.
• Asigurarea accesului comunităţii locale la instrumente de informare şi documentare moderne, la colecţii de cărţi, filme sau documente în format electronic, la cursuri, programe şi manifestări culturale.
• Sprijinirea şcolilor în implementarea politicilor educaţionale.
• Asigurarea unui fond documentar de specialitate pentru profesori şi învăţători (literatură pedagogică, manuale, culegeri, lecţii multimedia, filme educative, resurse Internet, etc.) şi a unor spaţii pentru proiectele acestora cu elevii.
• Asigurarea, mai ales pentru copii şi tineri, a unui ambient educativ, o alternativă la cultura străzii, în care să poată descoperi importanţa studiului pentru realizarea personală şi dezvoltarea propriei personalităţi.
• Asigurarea continuităţii procesului de formare şcolară a acelor copii şi tineri care nu dispun de mijloace adecvate (spaţiu pentru lecţii, dicţionare, carte şcolară pentru împrumut la domiciliu, informaţii pentru referate, etc.) în scopul reducerii deficitului formativ în raport cu alţii de aceeaşi vîrstă şi realizarea egalităţii de şanse.
• Educarea copiilor şi tinerilor pentru un alt mod de a petrece timpul liber.
• Sprijinirea proiectelor After-school și ale Oratoriului.
• Promovarea unui mediu formativ în concordanţă cu obiectivul integrării europene a societăţii româneşti.

În anul 2023 biblioteca dispune de:

• 1 bibliotecar angajat cu normă întreagă de Primăria oraşului Popeşti-Leordeni.
• 1 sală de lectură modernă cu 13 locuri, cu mobilier de bibliotecă şi colecţii de 2.000 volume.
• 1 sală cu rafturi în acces liber, având spaţiu de creştere de 13.000 de volume.
• un fond de carte de peste 9.000 de volume.
• un fond de documente multimedia, filme artistice, documentare, muzică, cursuri de peste 400 unităţi.
• peste 900 de cititori înscrişi.
• 5 calculatoare dotate cu Windows 2010, Office şi conectate la Internet.
• 1 imprimantă laser color.
• 2 imprimante laser negru.
• punct multimedia – DVD/BD player, ecran LCD. 

Webhttps://biblioteca.murialdo.ro