Familia murialdină

Iosefinii lui Murialdo

Membrii acestei congregaţii fondată de Sfântul Leonardo Murialdo la 19 martie 1873 la Torino, preoţi şi laici, duc o viaţă comună, pentru a ajunge la perfecţiunea carităţii, depunând profesiunea de credinţă publică a sfaturilor evanghelice de sărăcie, curăţie şi ascultare şi se dedică tinerilor săraci, abandonaţi şi mai ales celor care au nevoie de ajutor şi de educaţie crestină. 
Acest ideal de viaţă a fost recunoscut de către Biserică, odată cu aprobarea Constituţiei, în 1904 şi prin canonizarea Fondatorului în 1970. Congregaţia Sfântului Iosif este o instituţie bisericească de viaţă consacrată, de drept pontifical. Denumirea oficială  este “Congregatio Sancti Ioseph”, având iniţialele CSI. Denumirea uzuală este “Iosefinii lui Murialdo”.

Congregaţia murialdinelor

Congregaţia Surorilor Murialdine a fost fondată în anul 1953 de către părintele Luigi Casaril. Ele trăiesc certitudinea că Dumnezeu le iubeşte în primul rând, cu o iubire milostivă, infinită, gingaşă şi actuală şi mărturisesc această convingere printr-o legătură asiduă şi constantă cu El, prin abandonul filial faţă de Providenţă şi faţă de voinţa Tatălui, prin practicarea virtuţilor umilinţei şi carităţii şi prin apostolat. Ele accentueaza aspectul euharistic al vieţii creştine prin angajamentul unei vieţi profund euharistice care se alimentează din adoraţia cotidiană, pentru a-l imita pe Murialdo, “flacără euharistică vie”.
Fiecare Murialdină îşi propune să-l vestească pe Cristos care “primeşte şi binecuvântează pe copii, anunţă Împăraţia celor săraci, face bine tuturor”. Aspectul apostolic al carismei, dincolo de atenţia faţă de tinerii săraci se exprima şi prin intermediul unei atenţii particulare pentru familii.

Laicii lui Murialdo

Sunt laici care simt vocaţia de a intra şi de a face parte din Familia Lui Murialdo şi de a trăi spiritul Sfântului Leonardo Murialdo în propria condiţie seculară. 
Pentru laici misiunea începe în propria familie, continuă în raportul cu rudele şi prietenii, pentru a ajunge apoi în sectorul vieţii profesionale şi civile în care este inserat şi pentru care este invitat să lucreze în mod creştin, cu preocupare, spirit şi modalitate murialdină. Ei simt în special responsabilitatea de a participa la acţiunea în favoarea soluţionării problemelor tinerilor în propriul ambient, în oraş, în ţară; lucrează pentru dreptate şi pentru pace, pentru apărarea celor mai neajutoraţi; colaborează cu oamenii de bunăvoinţă pentru a construi o societate mai respectuoasă faţă de drepturile fiecărei persoane.

Institutul secular

Institutul Secular Murialdin este format din persoane necăsătorite sau văduve, care se consacră lui Dumnezeu şi îşi propun să trăiască spiritualitatea seculară şi carisma murialdină. Laici alături de alţi laici, doresc sa fie fideli Evangheliei pâna la ultimele consecinţe şi mărturisesc iubirea infinită, gingaşă, personală şi milostivă a lui Dumnezeu. Nu se separă de lume, îi recunosc valorile autentice şi fac din  ele mijloacele pentru a trăi propria consacrare. Sunt prezente în oricare profesie ca drojdia în mijlocul aluatului. Valorizează darul vieţii, dedicându-se celor mici şi tinerilor săraci, acţionând în favoarea celor oprimaţi. Fiecare dintre aceste persoane alege dacă să traiască în propria familie, în grup, sau singură, întreţinându-se din propriul salariu. 
Institutul Secular s-a născut în Brazilia în anul 1990; a fost recunoscut ca asociaţie de laici de către Episcopul de Caxias în anul 1996 şi este în aşteptarea recunoaşterii din partea Sfântului Scaun ca Institut Secular. Din 10 octombrie 2004 Institutul Secular Murialdin a apărut şi în Italia.

Mamele apostolice

Asociaţia Mamelor Apostolice este o comunitate de femei creştine care: 
• se angajează să cunoască, să traiască şi să răspândească cunoaşterea carismei lui Murialdo;
• aleg rugăciunea cotidiană pentru vocaţii, ca şi caracteristică a lor; 
• acceptă şi oferă lui Dumnezeu bucuria şi efortul fiecărei zile; 
• trăiesc cu fidelitate şi mărturisesc darul vocaţiei creştine; 
• sfătuiesc, susţin, îndruma spre congregaţiile Iosefinilor şi Murialdinelor băieţi şi fete deschişi spre viaţa preoţească şi religioasă; 
• colaborează în programe de adoptii, burse de studiu, sau oricare altă ofertă, pentru susţinerea seminariilor şi a operelor vocaţionale.