Iosefinii în România

Popeşti-Leordeni şi Roman

Fraternităţile iosefine din Popeşti-Leordeni şi Roman sunt formate din călugări-preoţi şi aspiranţi ai Congregaţiei Sfântului Iosif, aparţinând Provinciei italiene. Aceştia s-au stabilit în România în anul 1998 şi au ales ca loc pentru desfăşurarea activităţilor pastorale, la sugestia Arhiepiscopului de Bucureşti, Î.P.S. Ioan Robu, oraşul Popeşti-Leordeni unde trăieşte o importantă comunitate catolică. În anul 2000 a început construirea casei comunităţii iar în anul 2002 construirea Centrului de Tineret- Oratoriul. În anul 2004 acestea au fost inaugurate cu binecuvântarea Arhiepiscopului. Actualmente fraternitatea din Popeşti-Leordeni este compusă din 2 confraţi: Pr. Marius Martin şi Pr. Elio Rossetto.

Carisma iosefinilor şi deci şi a fraternităţilor din România este de a experimenta că Dumnezeu iubeşte cel dintâi fiecare persoană umană, în mod personal, în fiecare moment, infinit şi milostiv. De aici decurge şi misiunea lor, anume de a primi şi de a duce altora iubirea infinită a lui Dumnezeu. Concret, aceştia se simt chemaţi să vestească Evanghelia şi să edifice valorile Împărăţiei între tinerii de azi, mai ales în rândurile celor mai săraci, defavorizaţi. Capela fraternităţii din Popeşti-Leordeni, prin iconografia şi simplitatea sa exprimă pe deplin această carismă. 
În România activitatea iosefinilor se desfăşoară pe două planuri: se implică direct pentru formarea spirituală a tinerilor, în colaborare cu comunităţile catolice iar pentru activităţile educative, culturale, recreative, sociale şi caritabile au creat Fundaţia Leonardo Murialdo. 

Între activităţile de formare spirituală pot fi enumerate oferirea de îndrumare spirituală, cateheze, reculegeri, învăţături religioase, activităţi culturale cu tentă sprituală, activităţi legate de marile sărbători religioase, implicarea copiilor şi tinerilor în activităţile spirituale ale diecezelor şi ale parohiilor romano-catolice, liturghia tinerilor, pregătirea pentru viaţa creştină, pregătirea pentru viaţa de familie, etc.
Pe lângă acestea iosefinii oferă ospitalitate, în spiritul Evangheliei, şi altor comunităţi religioase, pentru programe de formare spirituală şi evanghelizare, în conformitate cu vocaţia Congregaţiei.