Fundația Leonardo Murialdo

Să ne prezentăm

Fundația Leonardo Murialdo (FLM), înființată la data de 10.05.1999, este un ONG creat de Congregația Iosefinilor Sfântului Leonardo Murialdo, având drept scop formarea continuă a copiilor și tinerilor, mai ales a celor săraci și defavorizați. De peste 20 ani, în Popești-Leordeni sau la Roman, educarea și ajutorarea copiilor și tinerilor pe plan moral, spiritual, cultural, profesional și material este viziunea care dă sens tuturor activităților noastre. Pentru mulți, Fundația a reprezentat o nouă șansă, un spațiu în care au găsit atenție, răbdare, competență și respect. Pe scurt, este istoria unei vocații care are drept cheie verbul „a dărui”.

Organizația noastră și-a luat numele de la întemeietorul italian al congregației, unul dintre marii sfinți catolici și pedagogi ai secolului al XIX-lea, Sfântul Leonardo Murialdo. Surprinzător poate, noi nu facem decât să punem în practică proiectele și viziunea extrem de actuale ale lui Leonardo Murialdo, care își dorea să fie pentru tineri „un prieten, un frate, un tată”.
În cele două decenii de existență, printr-o activitate asiduă desfășurată mai ales în orasele Popești-Leordeni și Roman, FLM și-a câștigat reputația unei organizații respectabile și profund implicate în viața comunității, dovada fiind parteneriatele cu autoritățile locale, pentru îmbunătățirea calității vieții în zonă și construirea unui viitor mai bun.

Noi credem că viitorul este important. De aceea, ne ocupăm de copii și tineri. Nu le oferim doar atenția profesională, strict pedagogică, ci o preocupare fraternă, plină de atenție pentru ei. Nu concurăm cu școlile, ci le ajutăm să-și îndeplinească misiunea. Ajutăm tinerii să-și pregătească viitorul. Propunem o alternativă la cultura străzii. Promovăm egalitatea de șanse și credem într-o lume mai dreaptă.

În Popesti-Leordeni, sediul Fundației găzduiește departamentele: Centrul de Tineret-Oratoriul și Biblioteca Publică Murialdo. Fiecare departament derulează programe specifice, împărtășind aceeași viziune și aceleași resurse cu toate celelalte. Dispunem de spații și dotări destinate activităților pentru tineri, copii și familii. Între acestea, 5 terenuri de sport moderne, o sală de spectacole și conferințe dotată cu echipament modern, o sală de jocuri, săli de cursuri și activități, un laborator informatic și o bibliotecă.

Majoritatea activităților, fie că este vorba de programe culturale, recreative, sport, cursuri sau servicii de bibliotecă, se desfășoară cu sprijinul unor parteneri care împărtășesc aceeași viziune asupra implicării în comunitate și asupra ideii de caritate.